PAPA LAMBRU BALAMACE – CURCEAUA, ARBINUSHIE

2018-03-23 22:51:00

Taşcu LalaAduţeari aminti a Martirlor Armân’i şi Migliniţ dit Balcani, la Băsearica „Ayiu Yioryi Nău” di București iu s-ţănu şi prota liturghiseari ti Preftulu Haralambie Balamace, la 12 di Apriiur 1914.

papa lambru balamace – curceaua, arbinushie

Cantarea a preftaloru ti adutaeari aminti curbanea a Iroului Papa Lambru Balamace

Add:Load another image

Comments