Romania 43

2018-10-11 14:50:00

Nicoleta StoicaInterviu cu senatorlu Viorel Badea, senator a Comisiil’ei ti comunitatli a roman’iloru di nafoara a sinurlor dit Senatlu ali Romanie. Interv adrat di Nicoleta Stoica di la sectia romana a RRI

romania 43

Viorel Badea, senatorlu a Comisiil'ei ti comunitatli a roman'iloru di nafoara a sinurlor dit Senatlu ali Romanie

Add:Load another image

Comments