Agenda aromână

2017-12-06 21:50:00

Hristu SteriuHâbare di doliu: Ază, 5 andreu, muri aţel di ma ninte vâsil’e a li Românie, Regele Mihai, avinat di pi scamnu di reghimulu comunistu tru anulu 1947. După câdearea a comunismului, la revoluţia di-tru 1989, fostul rege feaţe efortu şi agiutăă noulu reghim c

agenda-aromana

Regele Mihai (1921-2017)

Adavgă un comentariu:Ancarcă altă imagine

Moabets