TOSE PROESKI (25.01.1981 - 16.10.2007)

2018-02-02 12:23:00

Taşcu LalaDzuua di 17 di sumedru eara tu R.Makidunia Dzuuâ di jali Naţionalâ di itia a moartil’ei al Todor (Toşe) Proeski, avdzâtu cântâtoru pop tu tutu Balcanlu. Cruşuva, câsâbălu iu s-feaţi Toşe s-ţânurâ trei dzâli di jali. Ti harea a lui di cântâtoru Toşe avea p

tose-proeski-25011981---16102007

Tose al Proia tru atel dit soni Concertu, Scopia 5 Sumedru 2007

Adavgă un comentariu:Ancarcă altă imagine

Moabets