Aplikacije za zaštitu planinskih reka (23.02.2018)

2018-02-23 08:47:00

Teofilia NistorZabrinuti zbog negativnih efekata izgradnje mikrohidrocentrala na ekosistem planinskih reka, ekologisti dolaze sa novim predlogom.

aplikacije za zaštitu planinskih reka (23.02.2018)

Klanac reke Žiu

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: