Gradjanski aktivizam

2018-01-17 12:16:00

Christine Leşcu



Razvoj gradjanskog duha i duha pomaganja predstavlja jednu od karakteristika rumunskog društva u zadnjim godinama.

gradjanski aktivizam

(Photo: CeRe/facebook)

Email adresa



Uploadirati drugu sliku

Komentari: