Performans art program Nacionalnog muzeja savremene umetnosti u Bukureštu 1

2018-02-10 13:48:00

Luana Pleşeaperformans art program nacionalnog muzeja savremene umetnosti u bukureštu 1

Performance "NOK! NOK!" Nicolete Lefter(foto: facebook.com)

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: