Prava poljoprivrednika u Rumuniji

2017-11-29 10:57:00

Christine LeşcuRumunska seoska sredina je poznata i priznata kao teritorija očuvanja narodnih tradicija, a istovremeno, po zonama sa ekonomskim i socijalnim problemima.

prava poljoprivrednika u rumuniji

Asocijacija Ecoruralis podržava seljake (sursă foto:facebook.com/ecoruralis)

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: