Rumunija u izveštaju „Evropskog Semestra“

2018-03-08 16:35:00

Bogdan MateiOgraničeni napredak – ovo je lajtmotiv izveštaja koji je Evropska Komisija sastavila i objavila u sredu o načinu na koji je Rumunija razmotrila preporuke Brisela na ekonomskom, socijalnom i zakonodavnom nivou.

rumunija u izveštaju „evropskog semestra“

(foto: ec.europa.eu)

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: