Rumunsko-američki odnosi posle 1945.

2018-03-05 15:22:00

Steliu LambruTiok Drugog Svetskog rata bacio je Rumuniju i Sjedinjene Američke Države na suprotne strane Gvozdene zavese.

rumunsko-američki odnosi posle 1945.

Zastave Rumunije i SAD

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: