Smene u Vladi u Bukureštu (13.09.2017)

2017-09-13 11:51:00

Bogdan MateiVlada Socijal-demokratske partije (PSD) i Alijanse liberala i demokrata (ALDE) podvrgnuta je prvoj rekonstrukciji.

smene u vladi u bukureštu (13.09.2017)

Polaganje zakletve dvojice novih ministara odbrane i ekonomije Mihaja Fifora i Gjorgja Šimona

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: