אזכרת ה-79 שנים מהפוגרום מיאשי

2020-06-30 14:11:00

Marian Marom (מריאן מרום) , Eugen Cojocariuאזכרת הפוגרום מיאשי מהווה התחייבות קשיחה למאבק במגמות הקיצוניות , מעריך נשיא רומניה.

  • אזכרת ה-79 שנים מהפוגרום מיאשי

    מקור הצילום :www.presidency.ro

קישורים שימושיים