בקשה להסכמה פוליטית למינוי שגריר רומניה בישראל

2019-09-07 06:58:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרב קהילת יוצאי רומניה מציע לנשיא וראש הממשלה קונצנזוס פוליטי למינוי השגריר בישראל.

  • בקשה להסכמה פוליטית למינוי שגריר רומניה בישראל

קישורים שימושיים