הוקרה לשגריר הראשון של ישראל ברומניה

2020-11-16 16:23:00

Marian Marom (מריאן מרום) , Eugen Cojocariuשגריר ישראל ברומניה הביע הוקרה לשגריר הראשון של ישראל ברומניה, ראובן רובין.

  • הוקרה לשגריר הראשון של ישראל ברומניה

    מקור הצילום : שגרירות ישראל ברומניה

קישורים שימושיים