היסטוריה של מיעוט ברומניה

2019-04-27 10:24:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהמכון :אירופה החדשה" מקיימת ב15 במאי דיון על " דינמיקה של העבר ואדגרי העכשוויים של המיעוט ביהודי ברומניה"

  • היסטוריה של מיעוט ברומניה

    צילום: פייסבוק

קישורים שימושיים