המשך שיעור היסטוריה אחרת

2020-05-10 18:51:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהמכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי ויזל" המשיך בפרויקט החינוכי שיעור היסטוריה אחרת

קישורים שימושיים