המשך שיעור היסטוריה אחרת

2020-05-10 20:52:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהמכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי ויזל" המשיך בפרויקט החינוכי שיעור היסטוריה אחרת

  • המשך שיעור היסטוריה אחרת

    מקור הצילום: המכון הלאומי לחקר השואה "אלי ויזל" ברומניה

קישורים שימושיים