הסדרים חדשים בחוקי התעבורה

2019-05-20 19:09:00

Andrei Czitron (אנדריי ציטרון) , Daniel Oneaשרת הפנים, כרמן דן (Carmen Dan), הודיעה לאחרונה כי השוטרים ברומניה יצוידו במכשירים שיוכלו לזהות חומרים פסיכוטרופיים הנצרכים על ידי נהגים.

  • הסדרים חדשים בחוקי התעבורה

    צילום: משטרה רומנית

קישורים שימושיים