העיר שבתמונות

2019-08-24 10:21:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהמכון הלאומי לחקר השואה ברומניה «אלי ויזל» מארגן תחרות צילום

  • העיר שבתמונות

    צילום מקור: INSHR-EW

קישורים שימושיים