הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה בסולידריות עם הרב הראשי של ארגנטינה

2019-03-09 16:05:00

Radu Parizescu (ראדו פריזסקו) , Eugen Cojocariuהפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה הביעה סולידריות עם הרב הראשי של ארגנטינה וגינה את ההתקפה שהוא חווה.

  • הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה בסולידריות עם הרב הראשי של ארגנטינה

קישורים שימושיים