הפורום "35 מתחת לגיל 35" הוקם בחסות שגרירות ישראל ברומניה

2020-02-16 08:36:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהפורום "35 מתחת לגיל 35" הוקם בחסות שגרירות ישראל ברומניה.

  • הפורום "35 מתחת לגיל 35" הוקם בחסות שגרירות ישראל ברומניה

    מקור הצילום: שגרירות ישראל ברומניה

קישורים שימושיים