השתתפות שר החוץ הרומני בפגישת שרי החוץ של האיחוד האירופי

2020-10-18 15:00:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuשר החוץ הרומני השתתף בישיבת שרי החוץ של האיחוד האירופי

  • השתתפות שר החוץ הרומני בפגישת שרי החוץ של האיחוד האירופי

    מקור התמונה: www.mae.ro

קישורים שימושיים