התערוכה צלליות רועדות: סצנות שואה המדומיינות על ידי ילדים

2019-11-16 12:57:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuבקלוז'-נאפוקה ניתן לראות את התערוכה "צלליות רועדות: סצנות שואה בדימיונם של ילדים.

  • התערוכה צלליות רועדות: סצנות שואה המדומיינות על ידי ילדים

    מקור התמונה: מוזיאון וירטואלי ותיעודי השואה בצפון טרנסילבניה

קישורים שימושיים