התרגום האקדמי הראשון, שאינו דתי, של תהילים מעברית לרומנית

2020-11-08 16:22:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהתרגום האקדמי הראשון, שאינו דתי, של תהילים מעברית לרומנית

  • התרגום האקדמי הראשון, שאינו דתי, של תהילים מעברית לרומנית

    מקור צילום: הוצאת פולירום

קישורים שימושיים