יום הלאומי של רומניה צויין בישראל

2019-12-07 09:40:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuיום הלאומי של רומניה צויין בישראל

  • יום הלאומי של רומניה צויין בישראל

    מקור הצילום: ICR תל אביב

קישורים שימושיים