יחסים דיפלומטיים ללא הפרעה רומניה ישראל

2020-06-14 11:19:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuיחסים דיפלומטיים ללא הפרעה רומניה ישראל

  • יחסים דיפלומטיים ללא הפרעה רומניה ישראל

    מקור הצילום: שגרירות רומניה בישראל

קישורים שימושיים