מועצת העיר בוקרשט דחתה את הפרוייקט הנוגע למיקום מוזאון השואה ברומניה שעתיד

2019-04-27 10:18:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuההצעה להקצאת הבניין בו יקום המוזאון של השואה ברומניה נדחתה בפעם השלישית

  • מועצת העיר בוקרשט דחתה את הפרוייקט הנוגע למיקום מוזאון השואה ברומניה שעתיד

קישורים שימושיים