סרטים רומניים בדוקאביב

2020-09-06 11:55:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuשני סרטים רומניים מצליחים נבחרו לתחרות הרשמית של פסטיבל הסרטים התיעודיים הבינלאומיים של דוקאביב

  • סרטים רומניים בדוקאביב

    מקור צילום: ICR תל אביב

קישורים שימושיים