קלפיות בישראל לבחירות לפרלמנט ברומניה

2020-11-22 16:48:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuבישראל יפתחו 4 קלפיות לבחירות לפרלמנט ברומניה

  • קלפיות בישראל לבחירות לפרלמנט ברומניה

    מקור צילום: רשות הבחירות הקבועה

קישורים שימושיים