קריסת מספר התיירים באפריל 2020

2020-06-08 12:11:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuכניסות למבני קבלת התיירים ברומניה ירדו ב- 98% באפריל 2020

  • קריסת מספר התיירים באפריל 2020

    מקור התמונה: המכון הלאומי לסטטיסטיקה

קישורים שימושיים