ראש הממשלה אורבן יערך ביקור רישמי בישראל

2020-11-02 13:24:00

Marian Marom (מריאן מרום) , Eugen Cojocariuראש הממשלה של רומניה לודוביק אורבן יבקר ביקור רישמי בישראל.

  • ראש הממשלה אורבן יערך ביקור רישמי בישראל

    מקור הצילום : www.gov.ro

קישורים שימושיים