רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 01.03.2020

2020-03-01 11:58:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 01.03.2020

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 01.03.2020

    מקור הצילום: פייסבוק

קישורים שימושיים