רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 02.08.2020

2020-08-01 18:54:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 02.08.2020

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 02.08.2020

    מקור הצילום: משרד החקלאות ופיתוח הכפר

קישורים שימושיים