רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 04.02.2018

2018-02-08 14:04:00

Radu Parizescu (ראדו פריזסקו) , Valentin Ţigăuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 04.02.2018

רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 04.02.2018

קישורים שימושיים