רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 05.01.2020

2020-01-06 19:54:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 05.01.2020

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 05.01.2020

    מקור התמונה: יומן השבוע

קישורים שימושיים