רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 08.03.2020

2020-03-07 23:24:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 08.03.2020

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 08.03.2020

    מקור הצילום: מכון התרבות הרומני מתל אביב

קישורים שימושיים