רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 08.12.2019

2019-12-07 23:31:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 08.12.2019

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 08.12.2019

    מקור הצילום: ICR תל אביב

קישורים שימושיים