רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 09.02.2020

2020-02-08 21:20:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 09.02.2020

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 09.02.2020

    מקור הצילום: שגרירות ישראל ברומניה

קישורים שימושיים