רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 14.06.2020

2020-06-14 16:46:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 14.06.2020

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 14.06.2020

    מקור הצילום: שגרירות רומניה בישראל

קישורים שימושיים