רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 15.09.2019

2019-09-22 13:25:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 15.09.2019

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 15.09.2019

    מקור הצילום: רדיו רומניה אינטרנשיונל

קישורים שימושיים