רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 15.12.2019

2019-12-15 21:51:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 15.12.2019

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 15.12.2019

    מקור הצילום: www.senat.ro

קישורים שימושיים