רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 26.05.2019

2019-05-28 19:09:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 26.05.2019

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 26.05.2019

    תמונה: שגרירות ישראל ברומניה

קישורים שימושיים