רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 26.07.2020

2020-07-26 07:56:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 26.07.2020

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 26.07.2020

    מקור הצילום: שגרירות רומניה בישראל

קישורים שימושיים