רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 27.10.2019

2019-10-26 23:46:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 27.10.2019

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 27.10.2019

    מקור הצילום: מכון התרבות הרומני תל אביב

קישורים שימושיים