שיחת טלפון בין שר החוץ הרומני לבין שר החוץ הפלסטיני

2020-07-05 12:18:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuשר החוץ הרומני בוגדן אורשקו ניהל שיחת טלפון עם מקבילו הפלסטיני ריאד מלכי

  • שיחת טלפון בין שר החוץ הרומני לבין שר החוץ הפלסטיני

    מקור הצילום: www.mae.ro

קישורים שימושיים