שיעור היסטוריה אחרת

2020-05-03 12:42:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהמכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל השיק את הפרויקט החינוכי שיעור היסטוריה אחרת

  • שיעור היסטוריה אחרת

    מקור הצילום: המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה «אלי ויזל»

קישורים שימושיים