שר הרומניה לעבודות ציבורית, פיתוח ומינהל נפגש עם שגריר ישראל

2020-02-07 15:42:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuשר הרומניה לעבודות ציבוריות, פיתוח ומינהל נפגש עם שגריר מדינת ישראל ברומניה

  • שר הרומניה לעבודות ציבורית, פיתוח ומינהל נפגש עם שגריר ישראל

    מקור הצילום: שגרירות ישראל ברומניה

קישורים שימושיים