תגובות להכרזה על מעבר שגרירות רומניה לירושלים

2019-03-25 18:05:00

Gabriela Myers (גבריאלה מיירס)דברי ראשת ממשלת רומניה על מעבר שגרירות רומניה בישראל לירושלים הובילו לתגובות רבות.

  • תגובות להכרזה על מעבר שגרירות רומניה לירושלים

קישורים שימושיים