תגובות לפירסום אנטישמי בפייסבוק

2020-10-31 15:12:00

Marian Marom (מריאן מרום) , Eugen Cojocariuפירסום אנטישמי בפייסבוק של עובד ציבור מטימישוארה קיבל ביקורת מצד הקהילה היהודית מרומניה.

  • תגובות לפירסום אנטישמי בפייסבוק

    מקור הצילום :המרכז למעקב ולמיגור האנטישמיות רומניה

קישורים שימושיים