תערוכת צילומים באתר האינטרנט של המכון "אלי ויזל"

2020-08-23 12:13:00

Marian Marom (מריאן מרום) , Eugen Cojocariuאתר האינטרנט של המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי ויזל" מארח תערוכת צילומים מיוחדת.

  • תערוכת צילומים באתר האינטרנט של המכון "אלי ויזל"

    מקור הצילום : המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי ויזל"

קישורים שימושיים